Jürgen Albrecht
3. September – 17. September 95

 
<p>Einladungskarte Jürgen Albrecht, Kunst-Werke Berlin, 1995. © Archiv KUNST-WERKE BERLIN e.V.</p>

Einladungskarte Jürgen Albrecht, Kunst-Werke Berlin, 1995. © Archiv KUNST-WERKE BERLIN e.V.

 

Die Ausstellung von Jürgen Albrecht der Kunst-Werke Berlin fand vom 3. September bis 17. September 1995 statt.

 

<p>Einladungskarte Jürgen Albrecht, Kunst-Werke Berlin, 1995. © Archiv KUNST-WERKE BERLIN e.V.</p>

Einladungskarte Jürgen Albrecht, Kunst-Werke Berlin, 1995. © Archiv KUNST-WERKE BERLIN e.V.

 

 

Archiv